MBU logo

O Erste Group Card Processor d.o.o.

O Erste Group Card Processor d.o.o.

Erste Group Card Processor d.o.o. je novo ime kompanije MBU d.o.o. od 04.02.2014.

MBU d.o.o. je osnovan krajem 1993.godine kao zajednička platforma za razvoj kartičnog poslovanja u Hrvatskoj. Od lokalnih početaka MBU d.o.o. se postepeno i paralelno sa razvojem kartičnog poslovanja proširio i van granica Hrvatske.
2007.godine Erste Group postaje većinski vlasnik MBU d.o.o. Slijedom toga MBU d.o.o. postaje zajednički servisni centar kartičnog procesiranja za banke Erste Grupe na području centralne i istočne Europe.

Osnovna djelatnost Erste Group Card Processor d.o.o. uključuje kartično procesiranje, izdavanje debitnih, kreditnih i prepaid kartica te prihvat kartica na ATM i POS terminalima kao i e-trgovinu.
Brzo rastuća kartična industrija je inovativna i podložna stalnim promjenama tehnologije što usmjerava banke ka nužnosti konkuriranja sa novim proizvodima, visokokvalitetnim uslugama i optimalnim cijenama procesiranja.

Kontakt

www.egcp.com